כללי

גן ביתי

חדש במתנ"ס דור לדור
גן ביתי
גן אומנותי עם שיעורי תנועה ויצירה
פעילות לאמהות ולגלי הרך

ימי א ב' וד' | 9:00-13:00
ימי ג' |  16:00-17:15

בהדרכתה של רעות להב
תשלום סמלי (עבור א. בוקר)

לשעות הבוקר יש להירשם מראש - 054-5888506