תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.matnas-mal-tar.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .
פעילויות חודש מרץ 2018 במרכז הנוער
פעילויות חודש מרץ 2018 במרכז הנוער
פעילויות חודש מרץ 2018 במרכז הנוער
פעילויות חודש מרץ 2018 במרכז הנוער
פעילויות חודש מרץ 2018 במרכז הנוער
פעילויות חודש מרץ 2018 במרכז הנוער