תאריך:14/07/2019
י״א בְּתַמּוּז תשע״ט
מיקום:
סמינר מנהיגות
פרטים בטלפון
מידע נוסף:

14-16/7/2019

למידע נוסף מלאו פרטים
שם: מייל:
טל: