לפעילות עד הבית לחצו כאן!


טפסים

תקנון מרכז המוסיקה תש"פ -

הנחיות למילוי הטופס:

 

פעילות המרכז המוסיקה בשעות אחה"צ בימים א'-ה'

בין התאריכים 1.9.19-31.7.20

 

התקנון

שעורי הנגינה
במהלך שנת לימודים מלאה זכאי התלמיד למינימום 38 שיעורי נגינה ועוד שתי פעילויות העשרה, כמו כיתת אומן, יציאה לקונצרט וכד' . התלמיד זכאי גם לשיעור תיאוריה והשתתפות בהרכב לפי הזמינות ויכולת ההשתתפות שתיקבע על ידי המנהל הפדגוגי.
• שעור סטנדרטי שבועי נמשך 45 דקות
• שעורים מיוחדים 30 דקות (למתחילים)
שיבוץ התלמיד לשיעור יעשה עפ"י שיחה עם המנהל הפדגוגי במהלך תהליך הרישום.

הרשמה למרכז המוסיקה
למרכז המוסיקה מתקבלים תלמידים מכל הגילאים. בחירת כלי מתאים מותנה באבחון מוקדם ע"י המנהל הפדגוגי או מורה מטעמו, תוך תשומת לב לגיל התלמיד ולנתוניו הפיסיים והמוסיקליים.
ההחלטה ביחס לבחירת הכלי תהיה בידי מרכז המוסיקה וההורים כאחד.
שיבוץ תלמיד/ה למורה יעשה לאחר רישום מלא והסדר תשלום של התלמיד/ה באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי מעלות תרשיחא (ניתן להיעזר בשירותי המשרד של מרכז המוסיקה לצורך הרשמה דרך האתר).

חופשות
לא יתקיימו שעורי נגינה במועדים הבאים:
חגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות + חוה"מ סוכות, , פסח + חוה"מ, יום הזיכרון ויום העצמאות, שבועות , ימי שבתון ארציים (בחירות וכו') ,(ערבי חג מתקיימים לימודים. נא לעקוב אחר ההודעות במשרד מרכז המוסיקה)
*לוח חופשות מפורט לשנה זו – במשרד מרכז המוסיקה.

התחייבות כספית
קבלת שיעורים וההשתתפות בפעילות המרכז המוסיקה מותנית בהסדרת התשלומים מראש באמצעות אתר המתנ"ס, לכל השנה , בכרטיס אשראי (במקרים מיוחדים בצ'קים דחויים או מזומן לכול השנה מראש).

שכ"ל - תנאי תשלום תעריפים והנחות
שכר הלימוד הינו שנתי.
• הנחות בתעריפי שכר הלימוד הינם עפ"י טבלת התעריפים השנתית של רשת המתנ"סים במעלת תרשיחא. טבלת ההנחות כוללת קריטריונים להנחות עפ"י נתונים סוציואקונומיים. לצורך קבלת הנחה יש למלא טפסי בקשה להנחה ולצרף את המסמכים הנדרשים בטופס.
• ארגון ויצו העולמית מעניק מספר מלגות מוגבל לתלמידי המרכז. ניתן להגיש טופס בקשה למלגה ע"י מילוי טפסים מתאימים והצגת האישורים הנדרשים – בקשות למלגות / הנחות תדונה עד אחרי חגי תשרי. מלגות ויצו מותנית בהמשך התמיכה של ויצו העולמית לשנת הלימודים תש"פ.
קבלת מלגה מותנית בהשתתפות בהרכב
*. תנאי לדיון בבקשה הינו תשלום מלא האשראי או בצ'קים דחויים
• קיימים שני מסלולי תשלום:
א. תשלום מראש.
ב. מסלול תשלומים: עד 11 תשלומים חודשיים שווים, בכרטיס אשראי או בצ'קים דחויים.
התשלום יעשה בעת ההרשמה.

הפסקת לימודים
מרכז המוסיקה
להנהלת מרכז המוסיקה שמורה הזכות להפסיק את הלימודים, אם התלמיד לא יעמוד בדרישות בסיסיות של הישגים לימודיים נאותים ו/או התנהגות תקינה.
התלמיד
במקרה שתלמיד מחליט על הפסקת לימודים, עליו להודיע על כך שבועיים מראש, יש לשלם עד תום חודש ההשתתפות האחרון.
• ניתן להודיע על הפסקת הלימודים עד סוף חודש פברואר 2020.
• החל מתחילת חודש מרץ 2020, לא ניתן להפסיק לימודים ולקבל החזר כספי.
• החזר שכר לימוד יחסי לתלמיד, אשר יעדר מלימודיו תקופה ממושכת מסיבות מוצדקות, ידון בהתייחס למקרה, על סמך האישורים הנדרשים (תעודת מחלה וכו') וכן על פי רישום בכרטיס מעקב / יומן נוכחות התלמיד.
• אופן ההודעה על הפסקת הלימודים : ההורה מעביר הודעה בכתב או במייל למשרד לגבי מועד הפסקת הלימודים. ההורה ימלא טופס במזכירות מרכז המוסיקה. ללא אישור הורה חתום, לא תתאפשר הפסקת גביה.

תקופת הסתגלות לתלמיד חדש
תלמיד חדש שהתקבל למרכז המוסיקה יזכה לתקופת הסתגלות ומעקב של שני חדשי לימוד ראשונים (בתשלום) – תקופה זו מחייבת את שני הצדדים ולא ניתן להפסיק בה את הלימודים.

היעדרויות משעורים
היעדרות מורים
שיעור/ים שהתבטלו עקב היעדרו/יות מורה, יוחזרו בשיעורים במהלך שנת הלימודים או בסופה וזאת לאחר בדיקת סך מכסת השעורים שנקבעה בעת הרישום.
היעדרות התלמיד
כל שיעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד ייזקף לחובתו והמורה אינו מחויב להחזירו.
במקרה של היעדרות מסיבה מוצדקת, יודיע התלמיד על כך למורה לפחות יום מראש לצורך תאום שעור חלופי, רק אם מתאפשר, בתיאום עם המורה.
חובת התלמיד
• אין לאחר לשעורים – זמן האיחור הינו על חשבון השיעור.
• הישגי התלמיד בנגינה / שירה מותנים במילוי אחר הוראות המורה ונגינה סדירה בבית.
• מומלץ כי יירכשו בתחילת השנה קלסר לתווים, מחברת תווים וניילוניות לתווים שהמורה יחלק. על התלמיד להביא הקלסר לכל שעור לצורך מעקב נוכחות / החומר הנלמד בשיעור / מטלות לבית / קשר להורים.
• תלמידים שהגיעו לרמת נגינה מתאימה, ישתתפו בהרכבים מוזיקליים, מקהלה או תזמורת. שיעורים כאלה הם חלק בלתי נפרד ממערכת הלימודים.
• תלמיד שימצא מתאים להשתתף באחד מההרכבים המוסיקליים ויחליט שלא לעשות כך, לא ייהנה מהאפשרות לקבלת מלגה. (במידה ועמד בקריטריונים לקבלת מלגה)
• במהלך שנת הלימודים יקיים מרכז המוסיקה קונצרטים ופעילויות שונות שההשתתפות בהן היא חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים.
• במהלך שנת הלימודים יתקיימו במרכז המוסיקה ובעיר מעלות אירועים מוזיקליים. מומלץ לעקוב ולעודד השתתפות התלמידים באירועים כחלק מהתפתחותם המקצועית והחינוכית. האירועים במחיר מיוחד לתלמידי מרכז המוסיקה.

מעבר תלמידים
ניתן לעבור ממורה למורה. העברה זו טעונה אישור הנהלת מרכז המוסיקה לאחר מילוי טופס מתאים ושיחה.
תלמיד או מורה לא יבצעו העברה על דעת עצמם.

מפגש הורה - מורה
פעמיים בשנה יתקיים מפגש הורה מורה יזום ע"י מרכז המוסיקה.- הודעות ישלחו להורים
בנוסף לכך מוזמנים ההורים לעמוד בקשר ישיר עם המורה ולתמוך בלימודי הנגינה במשך כל השנה

תעודות
בסוף שנת הלימודים תינתן לכל תלמיד תעודת השתתפות וגיליון הערכה המסכם את הישגיו.

היקף הלימודים והפעילות
יש לציין כי לימודי המוסיקה במרכז המוסיקה יעסיקו את התלמידים 3-2 פעמים בשבוע ( שיעור אישי, השתתפות בצוותים, תזמורת ועוד..) ובעצם שקולים לימודים אלו להשתתפות במספר שיעורים – מעבר לכך פעילות זו תדרוש אימון יומיומי בבית.


WhatsApp chat