חץ ימינה
פברואר 2024
חץ שמאלה
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
28
29
30
31
1
כ"ב שבט התשפ"ד
2
כ"ג שבט התשפ"ד
3
כ"ד שבט התשפ"ד
4
כ"ה שבט התשפ"ד
7
כ"ח שבט התשפ"ד
8
כ"ט שבט התשפ"ד
9
ל' שבט התשפ"ד
10
א' אדר א' התשפ"ד
11
ב' אדר א' התשפ"ד
12
ג' אדר א' התשפ"ד
14
ה' אדר א' התשפ"ד
15
ו' אדר א' התשפ"ד
16
ז' אדר א' התשפ"ד
17
ח' אדר א' התשפ"ד
18
ט' אדר א' התשפ"ד
21
י"ב אדר א' התשפ"ד
22
י"ג אדר א' התשפ"ד
23
י"ד אדר א' התשפ"ד
24
ט"ו אדר א' התשפ"ד
26
י"ז אדר א' התשפ"ד
28
י"ט אדר א' התשפ"ד
29
כ' אדר א' התשפ"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9