טפסים

אמנת רישום לחוגים

חתמו כאן
אמצעי תשלום

התקנון

 

תושבים יקרים, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישומים והתשלומים הבאים:

אנחנו מתחייבים:

 • לשרת את פעילי החוגים בציוד ובמתקנים הראויים לשימוש.
 • המדורים השונים ידאגו לכוח  הדרכה מוסמך בחוגים.
 • יקבעו מחירים סבירים לחוגים השונים ביישוב.
 • פתיחת וסגירת חוגים מותנים במספר המשתתפים.
 • הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימי ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.
 • פעילות שתבוטל ביוזמת המורה, תוחזר במועד אחר.

 

חופשות:

לא יתקיימו חוגים במועדים הבאים :

ערב ראש השנה, ראש השנה, ערב יום כיפור, יום כיפור, ערב סוכות + סוכות + חוה"מ סוכות, , ערב פסח + פסח + חוה"מ, יום הזיכרון ויום העצמאות, ערב שבועות +שבועות.

לא יוחזרו שיעורים לימים אלה.

  בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון יתקיימו חוגים עד השעה 19:00 בלבד.

 

 

תנאי התשלום :

 

 • ההרשמה הינה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
 • התשלומים לחוגים ייעשו באמצעות כרטיס אשראי או במזומן מראש לכל שנת הפעילות.
 • אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא שכר הלימוד.
 • משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של 7 ימים.
 • מחיר הפעילות הינו שנתי  המשוקלל לעלות חודשית, בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה המופיעים בנספח טבלת ימי חופשה וחגים.
 • הבהרה: בכל מקרה לא יגלוש התשלום מעבר למועד סיום הפעילות.
 • השתתפות בחוג מותנית בהסדרת התשלום מראש לכל חודשי הפעילות.
 • על כל צ'ק חוזר  יחויב בעל הצ'ק בדמי עמלה בסך 25 ש"ח לכל צ'ק, או בכרטיס אשראי שיחויב בכל 20 לחודש (אם חל שינוי בכרטיס אשראי במהלך השנה יש להודיע למזכירות המרכז הקהילתי) או במזומן (תשלום מראש ל-4 חודשים  מראש) לא ניתן לבטל חיוב באופן חד צדדי.

 

 

 

שיעור ניסיון:

כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע רישום. מידה והחליט להירשם, יחוייב באופן מלא הכולל את שיעור הניסיון.

הנחות:

 • ההנחה תינתן על פי קריטריונים של וועדת הנחות. בתחילת שנת הפעילות יש למלא טופס בקשה ולהגיש למזכירות המתנ"ס.
 • לא ידונו בקשות אשר לא יוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים.

 

ביטולי השתתפות:

בקשות לביטול השתתפות בחוגים יתקבלו עד לתאריך 31.12.2020 וזאת לאחר הגשת בקש לביטול השתתפות. לא יתקבלו בקשות ביטול רטרואקטיבי והחזר כספי. כמו כן, יש לשלם עד תום חודש ההשתתפות האחרון.

מעבר משתתף מחוג לחוג תהיה כפופה לאישור מנהלת המתנ"ס.

למידה מרחוק

  למידה מרחוק (באמצעות זום, סקייפ  או שיחת וואצאפ) אפשרית מדי פעם ולפי הצורך.  העלות   כמו שיעור רגיל.

 

 

הסכמת הורים לצילומי קטין

הנני נותן/ת את הסכמתי הבלתי חוזרת לצלם ולפרסם בערוצי האינטרנט ו/או פרסומים שונים של מרכז המוסיקה את בני/ביתי

 

 

בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה עד 3 חודשים מתחילת החוג, ניתן יהיה להעביר את המשתתף לחוג אחר.

 

שימו לב! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה. יש להגיע למתנ"ס ולמלא טפסים חדשים או לשלוח טפסים חדשים באימייל או בפקס ולאשר טלפונית קבלתם במזכירות.

 

 

אנו מסכימים שתמונות של ילדי/בתי שצולמו במהלך הפעילות והופעות – יפורסמו ברשת ובאתר המתנ"ס.


סמנו V ליד "אני לא רובוט"