קייטנות

קייטנה מועדים רישום
- קייטנת קייץ א-ג 25/07/21
12/08/21
לרישום
- קייטנת קייץ בנות 25/07/21
12/08/21
לרישום
- קייטנת קייץ ד-ו 25/07/21
12/08/21
לרישום
- קייטנת קיץ בנים 25/07/21
12/08/21
לרישום
למידה - שונות - קייטנת אנגלית א-ב 15/08/21
19/08/21
לרישום
למידה - שונות - קייטנת אנגלית ג-ד 15/08/21
19/08/21
לרישום
למידה - שונות - קייטנת אנגלית ה-ו 15/08/21
19/08/21
לרישום
קייטנת ריגול רובוטי 24/07/16
28/07/16
לרישום
WhatsApp chat