נוער

  תפיסת העולם שעל פיה פועלת מחלקת הנוער הינה מכוונת להסתכלות מערכתית וכוללת על
  הילדים והנוער.

  מחלקת הנוער היא הגוף המתכלל את החינוך הבלתי פורמאלי במעלות תרשיחא,
  התפיסה החינוכית מתווה את דרך העבודה והמטרה היא לקדם עשייה בלתי פורמאלית נרחבת
  במסגרות השונות תוך שימת דגש על פעילות איכותית ומקצועית הן בשעות הבוקר בבתי הספר
  והן בשעות אחה"צ בפעילות הבלתי פורמאלית, תנועות הנוער, מרכזי הנוער ותוכניות תרבות פנאי,
  העשרה, לימוד והעצמה לנוער.


  יצירת התהליך החינוכי ערכי ברצף, דורשת שיח ושיתוף פעולה בין כל הגורמים המעורבים בחינוך
  בעיר והבנה שהחינוך משתקף באורח החיים השלם והמלא של כל אדם ואדם בכל שעות היום.


  שותפות מלאה של בני הנוער עצמם מהווה מרכיב ייסוד ולכן פיתוח והעצמה של מנהיגות הנוער
  נמצאת במרכז הפעילות.


  מסגרות חינוכיות וחברתיות הפועלות בהרמוניה, על אף השונות ביניהן הן אתגר שפירותיו יבואו לידי
  ביטוי, בחיים משמעותיים לילדים ולבני הנוער.

  נושאים מרכזיים:

  קידום מנהיגות צעירה , חינוך ערכי , הכנה לצה"ל , ציונות , התנדבות ומעורבות בקהילה
  מעורבות סביבתית וקיימות , הכרה ואהבת הארץ , קידום תנועות וארגוני נוער , טיפול מניעה וקידום נוער במצבי סיכון , ספורט ואורח חיים בריא

  נוער
  WhatsApp chat