מתנ"ס לדור ודור

    מרכז קהילתי דור לדור ירושלים 1 , טל: 049572741 | פקס: 9571637-04

    מתנ"ס לדור ודור
    WhatsApp chat