קול קורא במעלות תרשיחא

לצפייה לחצו כאןכללי

קול קורא במעלות תרשיחא

להורדת הקובץ לחצו כאן

הנדון: קול קורא להפעלת מתחם מזון ושתיה בפסטיבל "טועמים תרבות" בחול המועד סוכות באגם מונפורט

1. מתנ"ס מעלות תרשיחא מזמין בזאת לקבל הצעות עבור הפעלת מתחם למכר מזון ושתיה כשרים באירועים פתוחים לקהל במופעי פסטיבל טועמים תרבות בחוה"מ סוכות שיערכו באגם מונפורט מעלות.

2. לוח זמנים למופעים ופעילויות הפסטיבל:

a. 11/10/22 מהשעה 18:00 - 23:00 – עדן בן זקן ולאחר מכן ערב עם DJ
b. 12/10/22 מהשעה 18:00 – 23:00 - להקות "עורי צפון", להקת "אהבה גלילית", מופע מרכזי" טרנטה גרופ משין, מופע מוזיקה וריקודים עם DJ
c. 13/10/22 בין השעות 11:00 – 16:00 – הצגות ילדים והפעלות לכל המשפחה.
3. המתחם יכלול 'פוד -טרקים' וברים לשתיה, המציע יציג את הצעתו להקמה והפעלת המתחם.

4. ההצעה אינה מיועדת למפעילי 'פוד-טרקים' ו/או בר בודדים ולא יהיה ספק ו/או עמדות נוספות מעבר למה שנקבע ואושר ע"י המזמינה

5. על המציע לצרף את המסמכים הבאים:
א. פירוט הרכב המתחם - כמות 'פוד-טרקים' וברים בצירוף תמונות, תפריט ומחירון.
ב. אישור עוסק מורשה וניהול ספרי חשבונות כחוק. ג. רישיון עסק בתוקף. ד. אישור על קיום ביטוחים. ה. אישור משרד הבריאות. ו. הצעת התמורה למזמינה שלא תפחת מ -10 אש"ח בתוספת מע"מ. ז. אישור בדבר ניסיון קודם באירועים דומים. ח. דרישות מהמזמינה בדגש על הספקת חשמל ו/או מים.

6. המזמינה רשאית להגביל את מחיר המוצרים לקהל בדגש על מים

7. הזוכה יהיה אחראי על קבלת כלל האישורים, ההיתרים והריש יונות למתן השירות וישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, קודם למתן השירותים עבור כלל האירועים

8. הזוכה אחראי על ניקיון מתחם המזון )רחבת הדשא במתחם המזון


9. בעת החתימה על ההסכם, יעביר הזוכה צ'ק ע"ס %50 בתוספת מע"מ מהצעתו לפקודת המזמינה.

10. המזמינה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ואינה מחויבת לכל הצעה ולא תהייה למשתתפים בקול קורא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא. את ההצעות בצירוף כלל המסכמים יש להעביר לא יאוחר מהתאריך28/09/22 לכתובת מייל sivan@maalot.matnasim.co.il


בברכה,

מרינה רוזנר
מנכ"לית רשת מתנ"סים מעלות תרשיחא