כללי

נהלי הרשמה

תושבים יקרים,

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום הבאים:

שעות פעילות המזכירות:

ימים א'-ה' לפי הפרוט הבא:

מתנ"ס גרס: א'-ה' 8:00-16:30

מתנ"ס לדור ודור : ימים א'-ה' 15:00-19:00 | ימים א', ג', ה' 16:00-19:00

תאריכים בהם לא יתקיימו חוגים :

המרכז פעיל בכל ימות השנה למעט, ערבי חג, חג וחוה"מ סוכות ופסח.

בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון יתקיימו חוגים עד שעה 19:00 בלבד.

 

מידע חשוב לנרשמים

משתתף/ת יקר/ה

הנהלת רשת המרכזים הקהילתיים (המתנ"סים)שמחה לברכך על הצטרפותך לפעילות לשנת תש"פ 2020-2019.

כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום. במידה והחליט להירשם, יחויב באופן מלא הכולל את שיעור הניסיון.

· פתיחת חוג מותנית במספר הנרשמים.

· התשלום הוא עבור כל שנת הפעילות ב- 10 תשלומים.

· העברה מחוג לחוג תתבצע על בסיס מקום פנוי ובתאום עם מדריך ומזכירות המתנ"ס בלבד.

· בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס במזכירות המתנ"ס, לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.

· ביטול חוג ייכנס לתוקפו מתום החודש בו הוגש טופס הביטול במתנ"ס.

· בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה עד 3 חודשים מתחילת החוג.

· אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

· ההרשמה הינה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

· התשלומים לחוגים ייעשו באמצעות המחאות, כרטיס אשראי או במזומן מראש לכל שנת הפעילות.

· משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים.

· הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקומי הפעילויות בין המתנ"סים השונים ברשת.

· שהייה במתחם הפעילות לפני ו/או אחרי הפעילות באחריות ההורים בלבד.

*הרשת אינה אחראית על אובדן או נזק לציוד האישי, יש להימנע מהבאת דברי ערך לפעילות.

 

WhatsApp chat