כללי

פרטי התקשרות

 
שם המחלקה טלפון ישיר מספר פקסכתובת דואר אלקטרוני
מזכירות מתנ"ס גרס 04-9974048/9     04-9973004  shosh@maalot.matnasim.co.il
מזכירות מתנ"ס לדור ודור 049572741  04-9571637  alatns@walla.co.il
מזכירות סביונים 04-6470197 04-9571637 alatns@walla.co.il
ספרייה עירונית 04-9979687 04-6470211 mt.laibrary@gmail.com
בית הספר למוסיקה 04-9578892 04-9570371 maalotmusic@gmail.com 
מחלקת הנוער  049507204 04-9973004  
להב"ה 049997210   limor.a@lehava.gov.il 
מנהלת הרשת  04-9974048  04-9973004 marina@maalot.matnasim.co.il